Woensdag 17 januari uitspraak over tijdelijke bescherming van 'derdelanders'

Gepubliceerd op 11 januari 2024

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op woensdag 17 januari 2024 einduitspraak over de tijdelijke bescherming van zogenoemde ‘derdelanders’. Het gaat in deze rechtszaak om de vraag of de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de tijdelijke bescherming van ‘derdelanders’ mocht beëindigen die uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht. Deze groep ‘derdelanders’ heeft niet de Oekraïense nationaliteit, maar verbleef tijdelijk voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne voor bijvoorbeeld werk of studie.

Openbaarmakingszitting en livestream

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op een openbare rechtszitting. Deze zitting begint om 10.10 uur en duurt zo’n vijf minuten. Tijdens de zitting leest de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Rosa Uylenburg, de beslissing voor en licht zij kort enkele overwegingen toe die tot de uitspraak hebben geleid. De openbaarmakingszitting is via een livestream te volgen.

Tekst van de uitspraak staat om 10.15 uur online

De volledige tekst van de uitspraak en het bijbehorende persbericht zijn woensdag vanaf 10.15 uur op de website van de Raad van State te lezen.

Waar gaat de uitspraak over?

De uitspraak gaat over de vraag of de staatssecretaris de tijdelijke bescherming mocht beëindigen van zogeheten ‘derdelanders’ die uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht. Is de beëindiging wel of niet in strijd met de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming? Deze groep ‘derdelanders’ heeft niet de Oekraïense nationaliteit, maar verbleef tijdelijk voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne voor bijvoorbeeld werk of studie. De staatssecretaris heeft er anderhalf jaar geleden voor gekozen om deze groep in Nederland tijdelijke opvang te bieden, maar heeft die nu voor deze groep beëindigd. Dat betekent dat deze ‘derdelanders’ sinds 4 september 2023 alleen in Nederland mochten blijven als zij een asielvergunning of een andere verblijfsvergunning aanvragen en krijgen. Op 1 september 2023 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek ingewilligd van een derdelander om dit besluit van de staatssecretaris voorlopig te schorsen. De man hoeft daardoor de opvang niet te verlaten, totdat de Afdeling bestuursrechtspraak einduitspraak heeft gedaan. Een dag na deze voorlopige uitspraak besloot de staatssecretaris dat dit voor alle derdelanders geldt.


Zittingszaal bij de Raad van State

De uitspraak is openbaar gemaakt en kort toegelicht op een openbare rechtszitting. De opname van de zitting kunt u hier terugkijken.