10 jaar conclusie en grote kamer in de Awb

Gepubliceerd op 19 januari 2023

In 2023 is het tien jaar geleden dat de conclusie en de grote kamer in de Algemene wet bestuursrecht zijn ingevoerd. De hoogste bestuursrechtcolleges kregen de wettelijke mogelijkheid om in (hoger) beroepszaken een conclusie te vragen aan een ‘advocaat-generaal’ en om een zaak te verwijzen naar een zogenoemde grote kamer van vijf rechters.

Symposium

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven stonden hier op donderdag 19 januari 2023 bij stil met een symposium. Naast een plenair gedeelte met onder meer een inleiding van de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind, waren er workshops waaraan genodigden, afkomstig uit de rechterlijke macht, de advocatuur en de wetenschap, konden deelnemen. Vragen die aan de orde kwamen: wat heeft de afgelopen 10 jaar aan conclusies en uitspraken van de grote kamer opgeleverd voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid? Welke behoefte heeft ‘het veld’ aan conclusies en uitspraken van de grote kamer voor de komende 10 jaar? En hoe kan rechtsvorming en rechtseenheid het best worden georganiseerd?

Overzicht conclusies en grote kamer

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de conclusie en de grote kamer heeft de Raad van State op zijn website een speciale pagina gepubliceerd met interviews met onder meer de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook is daar een handzaam overzicht te vinden met alle conclusies die de bestuursrechtelijke advocaten-generaal de afgelopen 10 jaar hebben genomen en met alle uitspraken die de grote kamer de afgelopen 10 jaar heeft gedaan.


Op de website is een speciale pagina gepubliceerd over de conclusies van de advocaten-generaal en de uitspraken van de grote kamer.