Raad van State zet streep door bestemmingsplan tweede fase stadswijk IJburg

Gepubliceerd op 24 november 2004

De Raad van State heeft vandaag (24 november 2004) in een uitspraak een streep gezet door het Amsterdamse bestemmingsplan dat de aanleg van de tweede fase van de stadswijk IJburg mogelijk moest maken. De Raad oordeelt dat de gevolgen van de aanleg voor het milieu in het IJmeer onvoldoende zijn onderzocht.

De geplande 9500 woningen op kunstmatige eilanden in het IJmeer kunnen daarom – in ieder geval voorlopig - niet worden gebouwd. De bouwlocatie van de stadswijk wordt grotendeels omsloten door een gebied dat op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ). Uit de kaart van het bestemmingsplan kan ten onrechte niet worden afgeleid of de gehele bouwlocatie buiten de SBZ komt te liggen.

Verder wijst de Raad van State erop dat het onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de bouw van de stadswijk voor de vogelsoorten in de SBZ niet volledig is. Zo is in het onderzoeksrapport uitgegaan van één bepaalde manier waarop het gebied kan worden ingericht, terwijl het bestemmingsplan de manier van inrichting van het gebied juist open laat.

Ook wijst de Raad erop dat uit het onderzoeksrapport en uit een advies van de commissie voor de milieueffectrapportage blijkt dat er nog nader onderzoek moet worden verricht naar de milieugevolgen. Niet alle milieugevolgen van de bouw van de stadswijk zijn daarmee in kaart gebracht. De “Vereniging tot behoud van het IJsselmeer” en de “Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord” hadden beroep tegen het besluit van de provincie Noord-Holland ingesteld waarmee goedkeuring aan het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam was verleend.

Dat goedkeuringsbesluit is nu door de Raad van State vernietigd. Voorts heeft de Raad zelf goedkeuring aan het bestemmingsplan onthouden. Gevolg is dat de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan opnieuw moet gaan vaststellen.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak.