Exploitatievergunningen voor raamprostitutie in Arnhemse Spijkerkwartier terecht geweigerd

Gepubliceerd op 29 september 2004

De burgemeester van Arnhem heeft in november 2002 terecht geweigerd exploitatievergunningen te verlenen voor seksinrichtingen in het Spijkerkwartier. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 september 2004).

De rechtbank van Arnhem kwam in januari van dit jaar al tot hetzelfde oordeel. Exploitanten van raamprostitutiebedrijven in het Spijkerkwartier stelden hoger beroep in tegen deze uitspraak, maar de Raad van State heeft dus nu de uitspraak van de rechtbank in Arnhem bevestigd. De exploitanten zijn van mening dat de huidige situatie in het Spijkerkwartier geen aanleiding geeft om de jarenlang gedoogde raamprostitutie te beëindigen.

Naar het oordeel van de Raad van State gaat het hier echter niet om de vraag of voortzetting van het gedogen aanvaardbaar is, maar om de vraag of die situatie door het verlenen van een exploitatievergunning kan worden gelegaliseerd. Op grond van de Plaatselijke Verordening kan een vergunning worden geweigerd in het belang van voorkomen en beperken van overlast en van aantasting van het woon- en leefklimaat.

In navolging van de rechtbank oordeelt de Raad van State dat de burgemeester in de gegeven omstandigheden heeft kunnen concluderen dat de raamprostitutiebedrijven overlast veroorzaken en het woon- en leefklimaat in de buurt aantasten. De burgemeester heeft deze conclusie gebaseerd op ervaringen uit het verleden, de notie dat wonen en publieksintensieve bedrijvigheid waarvan hier sprake is elkaar slecht verdragen en op twee rapporten. De burgemeester heeft meer gewicht mogen toekennen aan de belangen die zijn gediend bij de weigering van de vergunningen dan aan de belangen van exploitanten bij de verlening van de vergunningen.

Hierbij is relevant dat de exploitanten al in 1996 duidelijk te horen hebben gekregen dat de raamprostitutie in het Spijkerkwartier binnen vijf jaar zou worden beëindigd. Dat er nog onduidelijkheid is over een andere locatie of dat de exploitanten een financiële compensatie moet worden geboden, heeft de burgemeester bij de weigering van de vergunningen terecht niet van doorslaggevende betekenis geacht. Hieraan zal de burgemeester aandacht moeten besteden als de raamprostitutiebedrijven daadwerkelijk wordt opgedragen het Spijkerkwartier te verlaten.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200401171/1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij behandelt onder meer de hoger-beroepschriften die zijn ingediend tegen uitspraken van de rechtbanken in geschillen over exploitatievergunningen. Tegen uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep meer mogelijk.