Livestream zitting over provinciaal inpassingsplan N279 Veghel-Asten

Gepubliceerd op 26 november 2021

Op vrijdag 26 november om 10.00 uur behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak op een rechtszitting de zaak over het inpassingsplan ‘N279 Veghel-Asten’. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen.

Livestream

Vanaf 9.55 uur is er beeld van de zittingszaal. De zitting zelf begint om 10.00 uur.

Waar gaat de zaak over?

De zaak gaat over het inpassingsplan ‘N279 Veghel-Asten’ dat provinciale staten van Noord-Brabant hebben vastgesteld. De N279 verbindt woon- en werkverkeer tussen Veghel en Asten en is belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant. De provincie Noord-Brabant wil met het inpassingsplan de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren op de N279 tussen Veghel en Asten. Daarvoor worden aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers gemaakt. Bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd. En alleen bij Veghel wordt de weg een tweebaansweg. Tegen het inpassingsplan zijn 60 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren tal van bezwaren aan tegen het inpassingsplan. Eerder behandelde de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak in maart van dit jaar op een rechtszitting. Toen is besloten om de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) om aanvullend advies te vragen over de verkeersaspecten van het inpassingsplan. Meerdere bezwaarmakers hebben namelijk aangevoerd dat het verkeersonderzoek verouderd is en dat de verkeersbelasting daardoor onderschat is. Ook met het voorgestelde tracé zijn veel bezwaarmakers het niet eens. Zij vinden dat het bestaande tracé van de weg zou moeten worden gevolgd, zonder omleiding bij Helmond. In de zomer kwam de StAB met het gevraagde advies. Op de zitting van vandaag zullen de verkeersaspecten van het inpassingsplan en het advies van de StAB besproken worden.

Uitspraak nog niet op vrijdag 26 november, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Minderhoud, Hoekstra en Van Ravels. Zij doen na de zitting niet meteen uitspraak in deze zaak. Die volgt later. Wilt u op de hoogte blijven? Maak dan gebruik van onze e‑mailservice in deze zaak met zaaknummer 201900309/1.


Zittingszaal bij de Raad van State

De livestream van deze zitting is in zijn geheel opgenomen. U kunt de zitting via onderstaande link terugkijken op het YouTube-kanaal van de Raad van State.