Livestream zitting over nieuw bestemmingsplan voor de Efteling

Gepubliceerd op 3 juni 2020

Op dinsdag 9 juni om 10.00 uur behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak over het bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030' op een zitting. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel de komende jaren wordt uitgebreid. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Vanwege de strenge coronamaatregelen mogen alleen een beperkte vertegenwoordiging van de verschillende procespartijen en een maximaal aantal journalisten bij de zitting aanwezig zijn. De zitting is niet toegankelijk voor publiek, maar voor belangstellenden wel via een livestream te volgen.

Livestream

De livestream op het YouTubekanaal van de Raad van State is vandaag vanaf 10.00 uur te volgen. U kunt op de link in het blok hiernaast klikken op naar You Tube te gaan. Vanaf 9.45 uur is er beeld van de zittingszaal. De zitting zelf begint dus om 10.00 uur.

Waar gaat de zaak over?

De zitting gaat over het nieuwe bestemmingsplan voor de Efteling dat de gemeenteraad van Loon op Zand heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de Efteling mogelijk. Het attractiepark wil daarmee door kunnen groeien naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Het gaat om uitbreiding van het attractiepark zelf, maar ook om extra parkeervoorzieningen, verblijfsrecreatie en het aanleggen en verleggen van ontsluitingswegen. Verschillende omwonenden en eigenaren van percelen in de omgeving hebben bezwaar tegen de uitbreiding. Door de uitbreiding worden hun percelen door het park omsloten. Ze vrezen negatieve gevolgen voor hun woon- en leefklimaat en hun bedrijfsvoering. Ze wijzen op verkeers- en parkeerproblemen en geluidsoverlast. Ook voeren ze aan dat de uitbreiding hun privacy schendt en de natuur in de omgeving aantast.

Uitspraak nog niet op dinsdag 9 juni, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door de staatsraden Uylenburg, Helder en Ten Veen. Vandaag doen zij nog geen uitspraak in deze zaak. Tijdens de zitting geeft staatsraad Uylenburg wel aan wanneer de uitspraak ongeveer kan worden verwacht.


Zittingszaal bij de Raad van State

Volg hier live de rechtszitting over het nieuwe bestemmingsplan voor de Efteling die om 10.00 uur begint.