Raad van State werkt door, maar vanaf dinsdag 17 maart geen zittingen meer van de Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 15 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus vinden er van dinsdag 17 maart 2020 tot en met in ieder geval maandag 6 april 2020 geen zittingen plaats van de Afdeling bestuursrechtspraak, met uitzondering van zeer urgente zaken. Maandag 16 maart 2020 is voorlopig dus de laatste reguliere zittingsdag.

Raad van State werkt door, ook de Afdeling advisering

De Raad van State werkt gedurende deze periode wel door. Het gebouw wordt gesloten voor publiek. Staatsraden en medewerkers zullen zo veel mogelijk vanuit huis werken. Ook de Afdeling advisering van de Raad van State zal haar wetgevingsadviserende taken zo goed mogelijk blijven uitoefenen de komende periode, al zullen vergaderingen en overleggen tot het minimum worden beperkt.

Van 17 maart tot en met 6 april geen zittingen

Voor de zittingen die de komende tijd vervallen zoekt de Afdeling bestuursrechtspraak uiteraard naar een nieuwe datum. Daarover neemt de Afdeling bestuursrechtspraak zelf contact op met partijen. De Raad van State roept partijen op niet zelf (telefonisch) contact op te nemen, omdat er op dit moment niet meer informatie is.

Urgente zaken gaan wel door

Voor urgente zaken kunnen tijdens deze periode wel zittingen worden gehouden. Het gaat dan om zaken waarin een beslissing van de rechter noodzakelijk is en uitstel dus niet mogelijk is. Het zal vooral gaan om bepaalde vreemdelingenzaken en de voorlopige voorzieningen met veel spoed. Bijvoorbeeld zaken over de uitzetting van vreemdelingen, vreemdelingenbewaring en andere zaken waarin de rechtspositie van een rechtzoekende onherstelbaar kan worden benadeeld. Ook zaken over besluiten van de overheid in verband met de Coronacrisis kunnen zo urgent zijn dat een spoedbehandeling noodzakelijk is.

Hoe worden urgente zaken behandeld?

Het kan zijn dat de Afdeling bestuursrechtspraak in deze urgente zaken gebruikmaakt van telefonisch horen. Als een zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak toch noodzakelijk is, zullen de nodige maatregelen worden genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Publiek is bij deze spoedzittingen niet welkom: alleen de direct betrokkenen mogen komen. De pers blijft wel welkom, maar wordt gevraagd om vooraf contact op te nemen met de persvoorlichters.

De zitting in mijn zaak gaat niet door. Wat nu?

De Afdeling bestuursrechtspraak zal in elke zaak die nu niet kan worden behandeld, een nieuwe zittingsdatum zoeken. Omdat nog niet bekend is wanneer de zittingen kunnen worden hervat en omdat het zittingsrooster de komende periode al is volgepland, zal het per zaak verschillen wanneer die opnieuw op een zitting kan worden behandeld. De Raad van State roept partijen op daarover geen (telefonisch) contact op te nemen, omdat er op dit moment niet meer informatie is. Zodra er meer over uw zaak bekend is, krijgt u dat te horen. Houd daarnaast de website van de Raad van State in de gaten.

Mijn zaak kan schriftelijk worden afgehandeld, ik heb geen zitting nodig

Als u vindt dat in uw zaak ook zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u dat aangeven. Als ook de andere partijen het daarmee eens zijn, dan zal de Afdeling bestuursrechtspraak bekijken of direct, dus zonder uitgestelde zitting, uitspraak kan worden gedaan.


Lees hier de update over de werkwijze van de Raad van State na 6 april, naar aanleiding van het besluit van het kabinet van dinsdag 31 maart in de aanpak van het coronavirus.