Uitspraken over kandidatenlijsten voor komende Tweede Kamerverkiezingen

Gepubliceerd op 13 februari 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag (13 februari 2017) drie schriftelijke uitspraken gedaan in zaken op grond van de Kieswet. Vrijdag 10 februari deed de Afdeling bestuursrechtspraak al vier mondelinge uitspraken over de geldigheid van bepaalde kandidatenlijsten.

Vrouwen Partij en Trots op Nederland

De beroepen van de 'Vrouwen Partij' en 'Trots op Nederland' zijn ongegrond verklaard. Dat betekent dat beide partijen niet kunnen deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen.
De Kiesraad had de kandidatenlijsten van beide partijen ongeldig verklaard, onder meer omdat zij de waarborgsom van € 11.250 niet hadden betaald. In de Kieswet is bepaald dat partijen zo'n waarborgsom moeten betalen als zij voor de eerste keer meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, of bij de laatste verkiezingen geen zetel hebben behaald. Beide partijen zijn het daar niet mee eens. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak vormt de waarborgsom "geen wezenlijke belemmering" voor een politieke groepering om deel te nemen aan de verkiezingen.

De Burger Beweging

Het beroep van De Burger Beweging is gegrond verklaard. De Kiesraad had twee kandidaten van de kandidatenlijst van De Burger Beweging geschrapt, omdat de instemmingsverklaringen van deze kandidaten niet zijn overgelegd. Ook ontbraken kopieën van geldige identiteitsbewijzen van deze twee kandidaten. Hoewel de Kiesraad normaalgesproken expliciet melding maakt van het ontbreken van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, is dat in dit geval niet gebeurd.

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de Kiesraad De Burger Beweging in de gelegenheid had moeten stellen voor deze twee kandidaten kopieën van geldige identiteitsbewijzen in te dienen. Omdat op de zitting voor één kandidaat alsnog een geldig identiteitsbewijs is overgelegd, is naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak dit verzuim hersteld en staat deze kandidaat alsnog op de kandidatenlijst van De Burger Beweging.

Lokaal in de Kamer

Afgelopen vrijdag (10 februari 2017) deed de Afdeling bestuursrechtspraak al vier mondelinge uitspraken. Zo is het beroep van 'Lokaal in de Kamer' gegrond verklaard, waardoor die partij wel mag meedoen in de kieskring Zwolle. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de partij voor die kieskring voldoende geldige ondersteuningsverklaringen ingediend bij de Kiesraad.

Partij voor Mens en Spirit

Ook het beroep van de 'Partij voor Mens en Spirit' is in een mondelinge uitspraak van vrijdag 10 februari gegrond verklaard. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de Kiesraad ten onrechte vier kandidaten geschrapt van de kandidatenlijst voor 'Mens en Spirit' in de kieskringen Arnhem. Dit betekent dat op 15 maart alsnog op deze kandidaten in de kieskringen Arnhem kan worden gestemd.

JEZUS LEEFT

Het beroep van 'JEZUS LEEFT' is vrijdag in een mondelinge uitspraak ongegrond verklaard. JEZUS LEEFT mag daarom, net als de Kiesraad eerder al had besloten, alleen in de kieskringen Dordrecht, Tilburg, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Leiden en Lelystad deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Democratisch Aktie Centrum

Het beroep van 'Democratisch Aktie Centrum' is vrijdag niet‑ontvankelijk verklaard, omdat de partij het griffierecht niet heeft betaald.