Haags bestemmingsplan voor nieuw onderwijs- en cultuurgebouw aan het Spuiplein niet geschorst

Gepubliceerd op 19 oktober 2015

Het Haagse bestemmingsplan 'Wijnhavenkwartier en Spuiplein' dat een nieuw onderwijs- en cultuurgebouw aan het Spuiplein mogelijk maakt, wordt niet geschorst. Dat betekent dat de gemeente kan starten met de sloopwerkzaamheden en de voorbereidingen voor de bouw in dit gebied. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (19 oktober 2015). Stichting Nomadisch Paviljoen, Stichting SOS Den Haag en enkele inwoners van Den Haag hadden de voorzieningenrechter gevraagd om het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in de loop van 2016 een definitieve uitspraak doen over dit bestemmingsplan.

Wijnhavenkwartier en Spuiplein

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Wijnhavenkwartier en het Spuikwartier in de binnenstad van Den Haag. Aan het Spuiplein maakt het bestemmingsplan een nieuw onderwijs- en cultuurgebouw mogelijk dat het nieuwe onderkomen zal worden van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Daarnaast regelt het de herontwikkeling van de 'oude' gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.

Voorzieningenrechter

De bezwaarmakers verzetten zich tegen de bouwhoogte- en volume van het nieuwe onderwijs- en cultuurgebouw aan het Spuiplein. Ook vrezen ze parkeeroverlast en betwijfelen ze de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak bestaat er, na afweging van alle betrokken belangen, geen aanleiding om het bestemmingsplan voorlopig te schorsen.

Lees hier de voorlopige uitspraak met zaaknummer 201506639/2.