Milieuvergunning varkenshouderij Grubbenvorst blijft met aanpassingen in stand

Gepubliceerd op 13 mei 2015

De milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Limburg heeft verleend voor een varkenshouderij aan de Laagheide in Grubbenvorst, blijft grotendeels in stand. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 mei 2015). Wel heeft de hoogste algemene bestuursrechter bepaald dat er 1.120 varkens minder mogen worden gehouden dan aanvankelijk was vergund. Ook heeft zij twee geurvoorschriften aangepast en bepaald dat een zogenoemd dimensioneringsplan deel gaat uitmaken van de milieuvergunning. Coöperatie Mobilisation for the Environment, Stichting Wakker Dier en Vereniging Behoud de Parel waren tegen de milieuvergunning in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Geur

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het provinciebestuur de geurhinder bij een woning aan de Losbaan in Grubbenvorst onjuist heeft berekend. Bij een goede berekening van de geurhinder wordt de geurnorm bij deze woning overschreden. Deze overschrijding kan volgens de varkenshouder en het provinciebestuur ongedaan gemaakt worden door het aantal varkens te verminderen, twee geurvoorschriften aan te passen en een dimensioneringsplan voor een van de stallen aan de milieuvergunning toe te voegen. De bezwaarmakers hebben niet bestreden dat met deze aanpassingen in de milieuvergunning aan de geurnorm bij de woning aan de Losbaan wordt voldaan. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zelf de milieuvergunning in de uitspraak aangepast. Hierdoor mag de varkenshouderij uitbreiden naar 33.845 varkens en niet naar de oorspronkelijk vergunde 34.965 varkens. Alle overige bezwaren heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ongegrond verklaard.

Nieuw Gemengd Bedrijf

De varkenshouderij maakt deel uit van een zogenoemd Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Het NGB is een samenwerkingsverband tussen de varkenshouderij en een vleeskuikenhouderij aan de Witveldweg in Grubbenvorst. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zogenoemde projectbesluiten en bouwvergunningen voor het NGB in een uitspraak van januari 2015 in stand gelaten. Op dit moment heeft de Afdeling bestuursrechtspraak nog twee zaken in behandeling die betrekking hebben op het NGB. Die zaken gaan over de natuurvergunningen voor zowel de varkenshouderij als de vleeskuikenhouderij.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201402062/1.