Uitspraak Hof van Justitie over opslag van vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten

Gepubliceerd op 16 april 2015

Vandaag (16 april 2015) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen beantwoord. ​Deze vragen had de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in september 2012 aan het Hof gesteld in het kader van vier geschillen over de opslag van vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten.

Vragen

De zaken gaan over de weigering door de burgemeesters van Den Haag, Nuth, Skarsterlân en Amsterdam om aanvragen voor een paspoort of identiteitskaart in behandeling te nemen, omdat de aanvragers weigerden de daarvoor verlangde vingerafdrukken af te geven. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof in Luxemburg weten of moet worden gewaarborgd dat de vingerafdrukken niet voor andere doeleinden worden verzameld en gebruikt dan voor de afgifte van een paspoort of identiteitskaart. Daarnaast wilde de Afdeling bestuursrechtspraak weten of de Europese verordening, die lidstaten van de Europese Unie verplicht tot het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en reisdocumenten, ook geldt voor identiteitskaarten, ongeacht hun geldigheidsduur en ongeacht de mogelijkheden om deze als reisdocument te gebruiken.

Voortzetting behandeling

Met de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg is nog geen einde gekomen aan de vier juridische procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij heeft destijds de behandeling van de zaken geschorst in afwachting van de antwoorden van het Hof. Nu het Hof van Justitie de prejudiciële vragen heeft beantwoord, zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van de zaken voortzetten.

Vingerafdrukken

Sinds 2009 staat in de Nederlandse Paspoortwet dat voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken moeten worden afgegeven. Sinds januari 2014 is het niet langer verplicht om vingerafdrukken af te geven bij de aanvraag van een identiteitskaart. Voor een paspoort hoeven sindsdien nog maar twee in plaats van vier vingerafdrukken afgegeven te worden.

Lees hier het persbericht en de uitspraken met zaaknummers 201205423/1 (Amsterdam), 201110934/1 (Nuth), 201110242/1 (Skarsterlân) en 201105172/1 (Den Haag) waarin de prejudiciële vragen zijn te lezen die de Afdeling bestuursrechtspraak aan het Hof in Luxemburg heeft gesteld.

Lees hier de uitspraak van het Luxemburgse Hof van Justitie van 16 april 2015.