Raad van State stelt vragen aan Hof van Justitie in Luxemburg over opslag vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten

Gepubliceerd op 28 september 2012

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in vier hogerberoepszaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Het gaat om zaken waarin de burgemeesters van Den Haag, Nuth, Skarsterlân en Amsterdam een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart niet in behandeling hadden genomen, omdat de aanvragers weigerden de daarvoor verlangde vingerafdrukken af te geven. De Raad van State wil van het Hof in Luxemburg weten of de Europese verordening, die lidstaten van de Europese Unie verplicht tot het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en reisdocumenten, in strijd is met het recht op privacy.

Naar het oordeel van de Raad van State is 'op voorhand niet duidelijk of de beperking van het recht op privacy evenredig is in verhouding tot het belang om misbruik van paspoorten en reisdocumenten te voorkomen'. Daarom heeft de Raad van State besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. De Raad van State wil weten of de Europese verordening in strijd is met het recht op privacy. Daarnaast wil de Raad van State weten of de Europese verordening behalve op paspoorten ook van toepassing is op de Nederlandse identiteitskaart. Ten slotte wil de Raad van State duidelijkheid of moet worden gewaarborgd dat de vingerafdrukken niet voor andere doeleinden worden verzameld en gebruikt dan voor de afgifte van een paspoort of identiteitskaart.

De behandeling van de hogerberoepszaken bij de Raad van State wordt geschorst, in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in de geschillen tussen de burgemeesters en de vier aanvragers. De Raad van State heeft het Luxemburgse Hof gevraagd om de vragen gelijktijdig te behandelen met een vraag die een Duitse rechter eerder dit jaar stelde aan het Hof over de geldigheid van deze Europese verordening.

Sinds 2009 staat in de Nederlandse Paspoortwet dat voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken moeten worden afgegeven. Twee vingerafdrukken worden in een chip op het document opgeslagen.

Lees hier de uitspraken met zaaknummers 201205423/1 (Amsterdam), 201110934/1 (Nuth), 201110242/1 (Skarsterlân) en 201105172/1 (Den Haag).