Tracébesluit A2 's-Hertogenbosch – Eindhoven blijft in stand

Gepubliceerd op 10 december 2014

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (10 december 2014) het tracébesluit 'A2 's-Hertogenbosch – Eindhoven' van de minister van Infrastructuur & Milieu definitief in stand gelaten. Het tracébesluit van juni 2011 regelt de verbreding van de A2 tussen de aansluiting Veghel op de A2 en de aansluiting Ekkersrijt op de A58. Dit weggedeelte is inmiddels al verbreed. Tegen het tracébesluit waren Stichting Overlast A2 Vught en omstreken en een groot aantal inwoners van Vught in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Geen ecologische effecten

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de minister op basis van nieuw natuuronderzoek naar de gevolgen van de wegverbreding de zekerheid heeft verkregen dat 'de natuurlijke kenmerken' van het nabijgelegen Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' niet worden aangetast. Uit dit natuuronderzoek van juni 2014 blijkt dat de blauwgraslanden – om welke beschermde habitatsoort het in deze zaak vooral ging – zich in betere staat bevinden dan werd aangenomen in het natuuronderzoek dat ten grondslag lag aan het tracébesluit van juni 2011. Bovendien blijkt uit het nieuwe onderzoek dat het oppervlakte blauwgraslanden is toegenomen. Ten slotte is de stikstofneerslag als gevolg van de wegverbreding structureel lager dan in het eerste natuuronderzoek werd verwacht. De wegverbreding zal dan ook geen ecologische effecten hebben op de blauwgraslanden, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Voorgeschiedenis

Deze zaak kent een lange voorgeschiedenis. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde het Hof van Justitie in Luxemburg in november 2012 prejudiciële vragen omdat zij voor de vraag stond of de wegverbreding de 'natuurlijke kenmerken' van het Natura 2000-gebied zou aantasten. Volgens de minister was dat niet het geval omdat het tracébesluit uit 2011 ook voorzag in de aanleg van nieuwe blauwgraslanden in het Natura 2000-gebied. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof van Justitie weten of zo'n maatregel op grond van de Europese Habitatrichtlijn wel mag worden meegenomen bij de beoordeling of de natuurlijke kenmerken van het natuurgebied worden aangetast. In mei 2014 deed het Hof van Justitie uitspraak. Op basis daarvan oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat de minister de aanleg van nieuwe blauwgraslanden niet mocht meenemen in haar beoordeling. Vanwege de uitkomst van het nieuwe natuuronderzoek kan het tracébesluit echter toch in stand blijven.

Lees hier de uitspraak met zaaknummers 201110075/4 en 201201853/3.