Uitspraak 202101573/3/R2


Volledige tekst

202101573/3/R2.
Datum uitspraak: 3 augustus 2022

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van:

[verzoeker A] en [verzoeker B], beiden wonend te [woonplaats] (hierna: gezamenlijk en in enkelvoud: [verzoeker]),

verzoekers,

om opheffing of wijziging (artikel 8:87 van de Algemene wet bestuursrecht van de bij uitspraak van 22 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1302, getroffen voorlopige voorziening in het geding tussen:

[partij], wonend te Bergen op Zoom, en anderen,

en

de raad van de gemeente Bergen op Zoom,

verweerder.

Procesverloop

Bij uitspraak van 22 juni 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling het besluit van de raad van 17 december 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Klein-Molenbeek 4 en 9" geschorst.

Bij besluit van 16 december 2021 heeft de raad het bestemmingsplan "Klein-Molenbeek 4 en 9" gewijzigd vastgesteld.

[verzoeker] heeft verzocht de voorlopige voorziening geheel op te heffen.

[partij] en anderen hebben een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 17 maart 2022, waar [verzoeker], bijgestaan door mr. J. van Groningen, advocaat te Middelharnis, en de raad, vertegenwoordigd door B.A.M. Suijkerbuijk en J.M. Küpers, zijn verschenen.

Voorts zijn ter zitting [partij] en anderen, bijgestaan door mr. J.G.M. Roijers, advocaat te Rotterdam, als partij gehoord.

Overwegingen

1.       In de uitspraak van vandaag, ECLI:NL:RVS:2022:2181, heeft de Afdeling op het beroep beslist. Er is dus geen sprake meer van een geding. Daarom moet het verzoek worden afgewezen.

2.       De raad hoeft geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. S.F.M. Wortmann, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. G.K. El-Wanni, griffier.

w.g. Wortmann
voorzieningenrechter

w.g. El-Wanni
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 3 augustus 2022

911