Nieuwe vaste gedragslijn voor Eritrese nareizigers is in orde

Gepubliceerd op 16 mei 2018

De nieuwe vaste gedragslijn van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij de (her)beoordeling van nareisaanvragen van Eritrese vreemdelingen is in overeenstemming met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Wel moet de staatssecretaris duidelijk uitleggen waarom hij volgens die gedragslijn handelt als hij een nareisaanvraag afwijst. Dat blijkt uit zes uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 mei 2018).

Nieuwe vaste gedragslijn bij 'bewijsnood'

De staatssecretaris heeft als hoofdregel dat Eritrese vreemdelingen die willen worden herenigd met een familielid in Nederland (nareizigers), hun familierelatie en hun identiteit moeten bewijzen met officiële documenten. Dit zijn documenten die de Eritrese autoriteiten hebben verstrekt. Het komt voor dat vreemdelingen deze documenten niet hebben of kunnen krijgen en daarmee in 'bewijsnood' zijn. De staatssecretaris past sinds najaar 2017 een nieuwe vaste gedragslijn toe bij de beoordeling van nareisaanvragen. De staatssecretaris kijkt sindsdien, ongeacht of een vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat hij in bewijsnood verkeert, toch naar andere bewijsmiddelen dan officiële documenten.

Gezinsherenigingsrichtlijn

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is de nieuwe vaste gedragslijn in overeenstemming met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Omdat die gedragslijn van toepassing is op alle op 23 november 2017 lopende nareisaanvragen, moet de staatssecretaris duidelijk uitleggen waarom hij volgens die gedragslijn handelt als hij zo'n aanvraag afwijst.

Nieuwe besluiten nodig

In drie van de zes uitspraken van vandaag heeft de staatssecretaris dat naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak niet goed genoeg uitgelegd. In die zaken moet de staatssecretaris nieuwe besluiten nemen waarin hij laat zien dat hij de nieuwe vaste gedragslijn volgt. Als hij in een nieuw besluit vasthoudt aan de afwijzing van de nareisaanvraag, moet hij dit duidelijk uitleggen en ingaan op alle overgelegde officiële en onofficiële documenten en de afgelegde verklaringen van de vreemdelingen.

Lees de volledige tekst van de uitspraken met zaaknummers 201707504/1, 201705053/1, 201705243/1, 201706281/1, 201706439/1 en 201708910/1.