Slechts één provinciale stikstofdepositiebank toegestaan in Gelderland

Gepubliceerd op 19 maart 2014

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland mag bij het verlenen van een natuurvergunning aan intensieve veehouderijen geen gebruik maken van twee verschillende provinciale stikstofdepositiebanken. De Gelderse stikstofregels staan slechts één stikstofdepositiebank toe. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (19 maart 2014). Een aantal omwonenden was bij de Raad van State tegen een natuurvergunning voor een varkens- en rundveehouderij in Angerlo in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Stikstofdepositiebank

Provinciale staten van Gelderland hebben in januari 2012 de provinciale stikstofverordening vastgesteld waarbij een zogenoemde stikstofdepositiebank is opgericht. De depositiebank wordt gevuld met vrijgekomen 'stikstofrechten' van veehouderijen die zijn gestopt en waarvan de milieuvergunning is ingetrokken. In de stikstofverordening is bepaald dat de depositiebank alleen gevuld wordt met stikstofrechten die boven een bepaalde drempel liggen. Vrijgekomen stikstofrechten beneden die drempel worden niet meegenomen. Als een veehouderij in de buurt van een beschermd natuurgebied wil starten of uitbreiden, neemt de uitstoot van stikstof op het natuurgebied toe. Zij kan een deel van die vrijgekomen stikstofrechten uit de depositiebank opvragen, zolang per saldo niet meer stikstof in het beschermd natuurgebied terechtkomt.

Raad van State

De intensieve veehouderij uit Angerlo kwam niet in aanmerking voor stikstofrechten uit de officiële provinciale stikstofdepositiebank. Daarom heeft het provinciebestuur gebruik gemaakt van een 'niet geregelde' stikstofdepositiebank. Deze depositiebank is gevuld met stikstofrechten die op grond van de Gelderse stikstofverordening niet mogen worden opgenomen in de officiële stikstofdepositiebank. De Raad van State is echter van oordeel dat de stikstofverordening een 'uitputtende en exclusieve regeling' bevat. Zij laat het provinciebestuur geen ruimte om daarbuiten nog een andere stikstofdepositiebank aan te houden.

Gevolg

Nu de beoordeling niet goed is uitgevoerd, heeft het provinciebestuur niet de zekerheid verkregen dat de varkens- en rundveehouderij het beschermde natuurgebied 'Uiterwaarden IJssel' niet zal aantasten. De Raad van State heeft de natuurvergunning daarom vernietigd. Het provinciebestuur zal een nieuw besluit moeten nemen op de aanvraag van de veehouderij.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201208463/1.