Vernieuwingen aan spoor tussen Meteren en Boxtel kunnen doorgaan

Gepubliceerd op 21 december 2022

De vernieuwingen aan het spoortraject Meteren-Boxtel kunnen in principe doorgaan. Dat staat in een gedeeltelijke eind- en tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (21 december 2022). Een groot aantal omwonenden kwam bij de Afdeling bestuursrechtspraak in beroep tegen het tracébesluit ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel’ dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld.

Tracébesluit

In het tracébesluit staat dat het spoor tussen Den Bosch en Vught wordt uitgebreid met twee sporen. Hierdoor wordt het treinverkeer tussen Amsterdam en Eindhoven ontvlochten van het treinverkeer tussen Tilburg en Nijmegen. Verder komt er onder andere een verdiepte bak met twee sporen in Vught en een nieuwe spoorboog bij Meteren. De nieuwe spoorboog maakt het mogelijk dat de goederenterreinen richting het zuiden van het land gebruik gaan maken van de bestaande Betuweroute, die speciaal is bedoeld voor goederentreinen.

Beroepen

Tegen het tracébesluit kwamen 32 bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder hen vooral omwonenden en een aantal bewoners- en buurtverenigingen. Zij vrezen dat het tracébesluit negatieve gevolgen zal hebben voor het woon- en leefklimaat langs het spoor. Het gaat hen daarbij in het bijzonder om geluid- en trillinghinder en de gevolgen voor de veiligheid. Ook betwijfelen zij het nut en de noodzaak van het tracébesluit en vinden zij dat de alternatieven niet voldoende overwogen zijn. Op één na krijgen zij in de uitspraak van vandaag geen gelijk. De staatssecretaris heeft volgens de Afdeling bestuursrechtspraak de gevolgen voor geluid- en trillinghinder voldoende onderzocht. Ook heeft hij goed gemotiveerd waarom de keuzes in het tracébesluit zijn gemaakt en waarom deze noodzakelijk zijn. De door de appellanten aangedragen alternatieven zijn volgens de Afdeling bestuursrechtspraak gezien de kosten en de doelstellingen van dit tracébesluit geen redelijke alternatieven. Een aantal bezwaarmakers vindt dat de kans op schade aan panden aan de Willem van Oranjelaan in ’s-Hertogenbosch te laag is ingeschat. Zij krijgen weliswaar gelijk, maar dat heeft geen gevolgen voor het tracébesluit, omdat de staatssecretaris dit na extra onderzoek in een herstelbesluit al heeft aangepast. Voor al deze bezwaarmakers komt met deze uitspraak vandaag een einde aan de procedure.

Onderstation

Een van de bezwaarmakers krijgt wel gelijk. Een inwoner van Vught voerde aan dat de plannen voor een nieuw ‘onderstation’ vlakbij zijn woning nog onduidelijk zijn. In een onderstation zitten technische voorzieningen die zorgdragen voor de energievoorziening van de spoorlijn. Volgens de inwoner zijn de effecten van het onderstation voor zijn woon-en leefklimaat onvoldoende onderzocht. De Afdeling bestuursrechtspraak geeft hem daarin gelijk. De staatssecretaris moet binnen 20 weken alsnog onderzoek doen naar de aanvaardbaarheid van het onderstation bij zijn woning. Voor deze bezwaarmaker is dus nog geen einde gekomen aan de procedure. Als de staatssecretaris een nieuw besluit heeft genomen voor deze bezwaarmaker zal de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak doen.

N65

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ook uitspraak gedaan in enkele zaken over de reconstructie van de N65. Verschillende bezwaarmakers die bezwaar hebben tegen het tracébesluit kwamen ook tegen de bestemmingsplannen voor de N65 in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.


Lees de volledige tekst van de (tussen)uitspraak met zaaknummer 202003707/1 op de website van de Raad van State.