Gemeente Amsterdam moet opnieuw beslissen over vergunningen rondvaartboten

Gepubliceerd op 12 september 2018

Het gemeentebestuur van Amsterdam moet opnieuw beslissen over een aantal aanvragen voor exploitatievergunningen voor rondvaartboten. Dat het gemeentebestuur voor onbepaalde tijd helemaal geen vergunningen verleent omdat er nog nieuw rondvaartbotenbeleid moet worden vastgesteld, is niet redelijk. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 september 2018).

Vergunningstop voor onbepaalde tijd is niet redelijk

Na eerdere rechterlijke uitspraken moest het gemeentebestuur het beleid voor rondvaartboten herzien. Dat eerdere beleid was namelijk in strijd met het Europese recht. In afwachting van het nieuwe beleid besloot het gemeentebestuur om geen nieuwe vergunningen voor rondvaartboten te verlenen. Omdat niet duidelijk is hoe lang het zal duren om nieuw beleid te maken, hanteert het gemeentebestuur geen einddatum voor de vergunningstop. Dat is niet redelijk, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak van vandaag. Er is al veel tijd verstreken sinds de eerdere rechterlijke uitspraken en een vergunningstop voor onbepaalde duur leidt tot een onzekere situatie voor exploitanten van rondvaartboten.

Vervolg procedure

Het gemeentebestuur moet nu nieuwe besluiten nemen over de aanvragen voor de exploitatievergunningen. Verder moet het gemeentebestuur zich inspannen om zo snel mogelijk nieuw beleid voor rondvaartboten vast te stellen dat wel voldoet aan het Europese recht, zo oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201704297/1.