Publicaties


Brochures

Brochures over de taken van de Raad van State, onze werkwijze en de Raad als werkgever.

Studies en onderzoeken

Verslagen, onderzoeken en beschouwingen van de Raad van State.

Rapportages

Rapportages in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht.

Regelingen

Diverse regelingen van de Raad van State.

Consultaties

Reacties van de Afdeling bestuursrechtspraak op consultatieverzoeken van het kabinet over wetsvoorstellen.

Toespraken vice-president

Toespraken van de vice-president bij symposia, congressen en andere bijeenkomsten.

Jaarverslagen

Met het jaarverslag legt de Raad van State verantwoording af voor de resultaten van het werk en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Het jaarverslag geeft de mogelijkheid beschouwende opmerkingen te maken. Opmerkingen die uitstijgen boven het niveau van concrete adviezen en concrete uitspraken. Een jaarverslag biedt overzicht en verheldert samenhang.