Mr. R.A. (Rosalie) de Wit


Directeur Bestuursrechtspraak

Geboren in Haarlem op 26 november 1969

Opleiding

Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Jurist bij stafafdeling rechtspraak van de Raad van State
Advocaat en procureur bij Wieringa Advocaten
Unithoofd bij de directie Bestuursrechtspraak Raad van State
Adjunct-directeur directie Bestuursrechtspraak Raad van State
Waarnemend directeur directie Bestuursrechtspraak Raad van State
Directeur Bestuursrechtspraak bij de Raad van State, sinds 15 juli 2021

Huidige nevenfuncties

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Oost-Brabant.


Rosalie-de-Wit_2023