Mr. M.J. (Marja) Horstman


Secretaris

Geboren in Enschede op 23 april 1961

Opleiding

Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Master of public administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag

Loopbaan

Inspecteur bij de gemeentepolitie in Den Haag
Hoofd algemene en bestuurlijke zaken bij de gemeente Wateringen
Docent op de Nederlandse Politieacademie in Apeldoorn
Projectcoördinator milieu bij het Korps Landelijke Politiediensten en projectleider milieu bij de Raad van Hoofdcommissarissen
Officier van justitie bij het arrondissementsparket in Den Haag
Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket in Dordrecht
Directeur bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Plaatsvervangend directeur-generaal bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Secretaris van de Raad van State, sinds 11 maart 2021

Huidige nevenfuncties

Geen.