Mr. A. (Arnold) Weggeman


Directeur Advisering

Geboren in Capelle aan den IJssel op 11 mei 1968

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Juridisch beleidsmedewerker gemeente Rijssen
Wetgevingsjurist en seniorjurist bij de Stafafdeling Wetgeving van de Raad van State
Hoofd van de afdeling Kennis en Onderzoek van de Raad van State
Adjunct-directeur Wetgeving/Advisering van de Raad van State
Directeur Advisering bij de Raad van State

Huidige nevenfuncties

Voorzitter raad van commissarissen van Ressort Wonen;
Voorzitter raad van toezicht van RST Zorgverleners;
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie gemeente Vlaardingen;
Lid raad van toezicht Hoornbeeckcollege en Van Lodensteincollege.