Openbaarmaking en publicatie van uitspraken in vreemdelingenzaken


Vreemdelingenkamer V1

202201488/1
202306963/2
202307207/1
202307207/2

Vreemdelingenkamer V2

202200437/1
202200475/1
202206910/1
202306585/1
202306797/1
202306797/2
202307202/1
202307202/2

Vreemdelingenkamer V3

202107606/1
202300705/1
202301309/1
202304125/1
202304365/1
202304375/1
202306080/1
202306288/1
202306924/1
202306924/2
202307051/2
202307106/1
202307106/2


Toelichting

De volledige tekst van uitspraken in vreemdelingenzaken is dan nog niet direct te lezen via internet. Bovendien worden uitspraken die slechts een standaardformulering bevatten niet gepubliceerd op deze website. Het gaat dan om uitspraken die op grond van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet zijn afgedaan.

De zogenoemde 'uitgeschreven' uitspraken zullen de werkdag na openbaarmaking met volledige tekst op deze website worden gepubliceerd. Deze uitspraken zijn geanonimiseerd.

Reeds gepubliceerde uitspraken kunt u op deze website vinden in de databank met uitspraken.