Zelftest mediation


Doe de zelftest en ontdek of mediation een manier is om uw probleem op te lossen.

Denk niet aan wat de andere partij zal vinden, maar ga uit van wat u zelf wilt.

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg met de andere partij(en) tot stand komt?

Ja, want:

 • Ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing.
 • Ik heb belang bij een snelle oplossing.
 • Ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken.
 • Ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb.
 • Het gaat ook om communicatiestoringen.
 • Ik denk dat in mediation ook andere conflicten kunnen worden opgelost die ik met de andere partij(en) heb.
 • Het kan misschien aanzienlijke (proces)kosten besparen.

Nee, want:

 • Ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt.
 • Een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen.
 • Ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat …

Ik twijfel, want:

 • Ik weet niet precies waaraan wij beginnen.
 • Ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen.
 • Ik vind het moeilijk om met de andere partij(en) om de tafel te zitten.
 • Ik weet niet of de andere partij(en) wel wil(len) meewerken.
 • Ik zie weinig mogelijkheden.

Zijn één of meer argumenten bij ‘Ja’ op u van toepassing? Laat de Afdeling bestuursrechtspraak dan weten dat u instemt met mediation.