Wat is mediation?


In sommige conflicten zit een oplossing verscholen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk is. De kunst is om die oplossing te vinden. Als partijen met behulp van een onafhankelijke derde (een mediator) gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil, is er sprake van mediation.

Niet alle (hoger) beroepen die bij de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingediend, zijn geschikt voor mediation. Basisvoorwaarde is dat u bereid bent om met de andere partijen te praten en te komen tot een oplossing die voor alle partijen wenselijk is. Met behulp van een mediator die getraind is om bij conflicten alle standpunten en belangen van partijen op een rij te zetten.

Mocht mediation om welke reden dan ook niet slagen, dan zal de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak onmiddellijk worden hervat. Hetgeen is besproken in het mediationtraject wordt bij de behandeling van uw zaak dan niet betrokken.

Wat is de meerwaarde van mediation?

Een uitspraak van de rechter lost niet altijd het eigenlijke probleem op. De bestuursrechter oordeelt of u in juridische zin gelijk heeft of niet. Als uw beroep gegrond wordt verklaard, wordt het overheidsbesluit waar u het niet mee eens bent, vernietigd. Via mediation kan wellicht een betere oplossing worden bereikt. Mediation pakt namelijk ook de achterliggende problemen aan. Daarnaast brengt het de partijen weer bij elkaar en gaat men, onder begeleiding van een mediator, weer in gesprek.
Bij mediation bepalen partijen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Daarnaast wordt de onderlinge relatie niet onnodig (verder) beschadigd. Immers als mediation lukt, is er geen sprake van een winnaar of verliezer. Emotionele betrokkenheid krijgt de aandacht bij mediation. Tijdens een juridische procedure is er over het algemeen weinig ruimte voor de achtergronden van het conflict. Een mediator kan wel rekening houden met de emotionele kanten van een zaak en met mogelijke communicatieproblemen.