Villa "De rust zelve"


U bent de trotse bezitter van een schitterende villa "De rust zelve". U bent van plan de villa uit te breiden met een aanbouw voor een fitnessruimte. Hiervoor is een vergunning voor bouwen nodig en de gemeente kan die alleen afgeven na wijziging van het bestemmingsplan.

In de bestemmingsplanprocedure krijgt ook uw buurman de gelegenheid zijn zegje te doen. Hij is op zich niet tegen een uitbreiding van uw villa, maar door de plek van de aanbouw vreest hij aantasting van zijn privacy. Verder wijst hij op een fout in de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. U laat weten bereid te zijn rekening te houden met de privacy van uw buurman. En u vindt het vervelend dat door de procedure de verstandhouding met uw buurman een deuk heeft opgelopen.

De gemeenteraad gaat niet in op de bezwaren van uw buurman en stelt het bestemmingsplan vast. Uw buurman legt zich er niet bij neer en komt in beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Het beroep van de buurman wordt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld.

De Afdeling bestuursrechtspraak zal aan de hand van de beroepsgronden van de buurman nagaan of het besluit van de gemeenteraad moet worden vernietigd. Dat kan gebeuren als bij de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan in strijd met de wet is gehandeld. De procedure moet dan grotendeels worden overgedaan, zonder dat u en uw buurman weten of de aanbouw nu wel of niet door de beugel kan. Er moet een nieuw besluit worden genomen, dat weer in beroep kan worden aangevochten. Het definitieve oordeel van de rechter kan zo nog één of meer jaren op zich laten wachten.

Het kan echter zijn dat door enkele maatregelen een bevredigende oplossing voor u en uw buurman kan worden gevonden, terwijl de gemeente zich daarin ook kan vinden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een schutting, het planten van bomen, het laten vervallen van een raam of een andere plek van de aanbouw.

In een rechtszaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen deze alternatieve oplossingen vaak niet of slechts beperkt aan de orde komen. Bij mediation kan dat wel. Onder regie van de mediator kunnen u en uw buurman naar een oplossing zoeken en kunnen alternatieve oplossingen worden besproken.