Geluidsoverlast


U woont al jaren tegenover een vrij rustig café-restaurant. Een nieuwe eigenaar mikt echter op meer en een ander publiek. De muziekinstallatie is aangepast en de muziekkeuze is veranderd. In het begin van de week pop en rock en tijdens het weekend house. U ondervindt veel overlast. U informeert naar de omgevingsvergunning voor het café en dit blijkt een oude Hinderwet-vergunning te zijn, die niet is aangepast aan de eisen van de tijd. De gang van zaken in het bedrijf komt dus niet meer overeen met de voorschriften van de vergunning.

U vraagt aan het gemeentebestuur om de nieuwe eigenaar te dwingen zich aan de voorschriften van zijn vergunning te houden. Het gemeentebestuur wijst uw verzoek om handhaving af. Het geeft als motivering, dat het in overleg is met de nieuwe eigenaar over de aanvraag om een nieuwe vergunning. Daarin zal alles goed en actueel worden geregeld. Het heeft volgens de gemeente geen zin om in afwachting daarvan op de oude vergunning te handhaven.

U neemt hier geen genoegen mee, vooral ook omdat de overlast voortduurt. U maakt bezwaar tegen het besluit om uw verzoek om handhaving af te wijzen. Het gemeentebestuur verklaart uw bezwaar ongegrond. U besluit om bij de rechtbank hiertegen in beroep te gaan. Wanneer de rechtbank uw beroep gegrond vindt, kan zij het besluit op bezwaar vernietigen. Het gemeentebestuur moet nu opnieuw op uw bezwaar beslissen. Het gemeentebestuur kan tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer de rechtbank uw beroep geheel of gedeeltelijk ongegrond vindt, kunt u hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak kan het besluit op bezwaar vernietigen.

Maar met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is er geen einde gekomen aan uw probleem, namelijk de overlast van het café-restaurant. Mediation zal zich richten op dit probleem; de mediator zal zich inspannen om de betrokken partijen – in dit geval u, het gemeentebestuur en de vergunninghouder – tot een oplossing te brengen die voor alle partijen aanvaardbaar is