Dierenliefhebber


U bent een groot dierenliefhebber. U houdt honden, een pony, geiten en enkele hangbuikzwijntjes. Uw buren ergeren zich aan het hondengeblaf en vinden dat de hangbuikzwijntjes stinken. Dat is volgens u niet het geval. Eén van uw buren bedenkt dat u zoveel dieren houdt, dat er bij u sprake is van een zogenoemde inrichting en dat u daarvoor een omgevingsvergunning voor milieu moet hebben. Die heeft u niet.

Uw buurman weet het gemeentebestuur te overtuigen dat u inderdaad zoveel dieren houdt dat er volgens de wet sprake is van een inrichting. Een gemeenteambtenaar komt bij u langs om de situatie te bespreken en vertelt u dat u een vergunning moet aanvragen. U overlegt met hem, want u loopt al een tijdje met de gedachte rond om een hondenpension te beginnen. Als u toch nu een vergunning moet aanvragen, zou dat een mooie aanleiding vormen.

U besluit om het hondenpension te beginnen en dient de aanvraag in. Na enkele maanden verleent het gemeentebestuur u de vergunning. De vergunning houdt een norm in voor het geluid dat de blaffende honden in uw pension mogen veroorzaken. Waar u al bang voor was, gebeurt. Uw buren gaan in beroep tegen de vergunning. Zij vinden de norm lang niet streng genoeg. U bent zelf onzeker over de haalbaarheid van de norm en besluit ook in beroep te gaan. U vreest dat u in de praktijk van het pension de norm niet zult kunnen naleven.

In een rechtszaak bij de bestuursrechter wordt nagegaan of de vergunning en de daarin opgenomen norm in overeenstemming is met de daarvoor geldende regels. Is dit het geval dan zullen de beroepen ongegrond worden verklaard. Is dit niet het geval en wordt een afwijking van de regels geconstateerd, dan wordt de vergunning vernietigd. Het gemeentebestuur zal dan een nieuw besluit op uw aanvraag moeten nemen.

De uitspraak van de bestuursrechter is bepalend voor de norm waaraan u zich heeft te houden. Uw buren weten tevens waar zij wat die norm betreft aan toe zijn. Het kan echter zijn, dat u door het nemen van maatregelen nog veel kunt doen aan het beperken van mogelijke hinder. Ook uw buren kunnen misschien door verandering in bepaalde activiteiten bereiken dat zij minder hinder ondervinden. In een rechtszaak bij de bestuursrechter kunnen deze kanten van het geschil vaak maar beperkt aan de orde komen. Daar concentreert het zich op de juridische kanten van de zaak. Bij mediation zal de eerste vraag zijn: wat is nu het eigenlijke probleem? En vervolgens: kunnen we daar voor alle partijen een bevredigende oplossing voor vinden en zo ja, hoe