Woensdag 12 december 2018

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Cruquius Wickevoort 'van de gemeente Haarlemmermeer
Zitting over het bestemmingsplan 'Cruquius Wickevoort' dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 1.000 nieuwe woningen op het SEINterrein mogelijk. Omwonenden, een bedrijf uit de omgeving en een in de omgeving gelegen golfclub komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze vrezen verkeers- en geluidsoverlast en vinden dat daar niet voldoende onderzoek naar is gedaan. Daarnaast zijn ze het niet eens met de locatie van de nieuwe ontsluitingsweg. Ook vinden ze de nieuwe woningen te hoog worden. De golfclub denkt dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen om overlast door afzwaaiende golfballen te voorkomen. (zaaknummer 201803756/1)

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraken
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

10.45 uur

Opstijgen en landen met paramotor in Renkum
Zitting over een besluit van de burgemeester van Renkum over het opstijgen en landen met een paramotor. Een inwoner uit die plaats had eerder toestemming gevraagd om met zijn paramotor te mogen opstijgen en landen in de Oosterbeekse uiterwaarden. De burgemeester verleende in eerste instantie toestemming, maar daarop kwamen 200 bezwaren. Uiteindelijk besloot de burgemeester dat hij niet bevoegd zou zijn om over de aanvraag te besluiten. De man ging daarop in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die oordeelde in januari 2018 dat de burgemeester wel degelijk bevoegd is om toestemming te verlenen. De burgemeester komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de eerdere bezwaarmakers tegen het opstijgen en landen met de paramotor, waaronder stichting Geluidshinder Rosande, komen in hoger beroep. (zaaknummer 201801928/1)

13.00 uur

Helikopterhaven in Den Haag
Zitting over de Luchthavenregeling die provinciale staten van Zuid-Holland hebben vastgesteld voor de helikopterhaven aan de Spoorlaan in Den Haag. De regeling maakt 400 starts en 400 landingen per jaar mogelijk, met maximaal tien starts en landingen per dag. Commerciële vluchten zijn uitgesloten. De Vereniging Heliniet komt tegen de regeling in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor geluidsoverlast in de omgeving. Verder vinden zij dat de helikopterhaven te dicht bij een hoge windmolen, woontoren en laboratorium ligt, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. (zaaknummer 201801496/1)

13.30 uur

Landschapscamping in Gilze
Zitting over het bestemmingsplan 'Landschapscamping Brakken 10-12, Gilze' dat de gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een landschapscamping met maximaal vijfentwintig standplaatsen mogelijk op een voormalig agrarisch bedrijf aan de Brakken in Gilze. Van die standplaatsen worden er zeven als chalet of trekkershut uitgevoerd. Omwonenden van het terrein komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze zijn bang voor overlast van de ondergeschikte horeca die het bestemmingsplan hier mogelijk maakt. Ook de eigenaren van de camping komen in beroep. Zij vinden juist dat zij te weinig horecamogelijkheden hebben. Ook zijn ze het er niet mee eens dat de camping tussen 1 november en 15 december moet sluiten. (zaaknummer 201803843/1)

13.30 uur

Boete voor voetbalvereniging in Nijmegen
Zitting over de boete die de burgemeester van Nijmegen heeft opgelegd aan een voetbalvereniging in die plaats vanwege het overtreden van de Drank- en Horecawet. In de kantine van de voetbalvereniging zou een persoon alcoholhoudende drank hebben gekocht, terwijl niet was gecontroleerd of die persoon wel achttien jaar oud was. De voetbalvereniging kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die verklaarde het beroep van de voetbalvereniging in februari 2018 gegrond. De reden daarvoor was dat de toezichthouders van de gemeente de overtreding niet zelf hadden gezien, maar zijn afgegaan op de verklaring van een stagiair van de gemeente. De identiteit van die persoon heeft de gemeente niet bekend willen maken. De burgemeester is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hem is er geen reden om te twijfelen aan de verklaring van de stagiair. (zaaknummer 201802463/1)