Donderdag 11 oktober 2018

10.00 uur

Uitsluiting intrekkingswet Wet raadgevend referendum van referenda

Zitting over de intrekking van de Wet raadgevend referendum. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen over die intrekkingswet geen referenda worden gehouden, omdat de Wet raadgevend referendum met terugwerkende kracht is ingetrokken met de intrekkingswet. Volgens haar staat daarmee vast dat de intrekkingswet is uitgesloten van het houden van referenda. Het zou om die reden niet nodig zijn om op basis van de Wet raadgevend referendum een besluit te nemen over de referendabiliteit van de intrekkingswet, aldus de minister. Stichting Meer Democratie is het daar niet mee eens. Zij vindt dat de minister op grond van de referendumwet wel degelijk expliciet een besluit moet nemen over de referendabiliteit van de intrekkingswet. De stichting komt daarom in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich over deze kwestie buigt. In februari 2018 oordeelde zij dat zij niet bevoegd was om over een vergelijkbaar beroep van Stichting Meer Democratie te oordelen. De Raad van State heeft daar destijds een persbericht bij uitgebracht. Het wetsvoorstel over de intrekking van referendumwet was toen nog niet door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Dat is nu wel het geval. Volgens Stichting Meer Democratie moet de minister daarom nu alsnog een besluit nemen over de referendabiliteit van de intrekkingswet. (zaaknummer 201806374/1)

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Vredenburghlaan' van de gemeente Waddinxveen
Zitting over het bestemmingsplan 'Vredenburghlaan' dat de gemeenteraad van Waddinxveen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een nieuwe randweg ten westen van Waddinxveen mogelijk. De randweg bestaat uit de Vredenburghlaan, de Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan. Het bestemmingsplan maakt de eerste fase van dit project mogelijk; de aanleg van de Vredenburghlaan. Omliggende bedrijven en omwonenden komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit. Ook zullen ze moeten omrijden om bij hun percelen te komen. Daarnaast past de randweg volgens hen niet in het landschap. (zaaknummer 201802346/1)
De zitting gaat ook over de hogere geluidswaarden die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland heeft vastgesteld vanwege de aanleg van de randweg. Ook tegen dat besluit komen omwonenden en omliggende bedrijven in beroep. Zij vinden de toegestane geluidswaarden aan de Plasweg te hoog en vrezen dat dat schadelijk is voor hun gezondheid. (zaaknummer 201802350/1)

13.00 uur

Bestemmingsplan voor grindwasbedrijf in Balkbrug
Zitting over het bestemmingsplan 'De Pol 1a te Balkbrug' dat de gemeenteraad van Hardenberg heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan legaliseert een grindwas- en recyclebedrijf dat al op het adres aan De Pol staat. Het bedrijf houdt zich bezig met het wassen, verwerken en opslaan van verontreinigd dakgrind en daarnaast het produceren van betonelementen. Omwonenden komen tegen dat bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen tasten de bedrijfsactiviteiten hun woongenot aan. Ze wijzen op stof- en geluidsoverlast. Daar is volgens de omwonenden te weinig onderzoek naar gedaan. Ook maken ze zich zorgen over de verkeersveiligheid. (zaaknummer 201707144/1)

13.30 uur

Bestemmingsplan voor camping in Alphen (NB)
Zitting over het bestemmingsplan 'Kwaalburg 23 te Alphen' dat de gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een camping mogelijk. Omwonenden, omliggende bedrijven en stichting Brabantse Milieufederatie zijn tegen dat bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de bezwaarmakers tast de camping de natuur en het landschap in de omgeving aan. Ook zou die in strijd zijn met provinciale regels en zou er geen behoefte zijn aan de camping. In afwachting van een definitieve uitspraak vragen de bezwaarmakers de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen. (zaaknummer 201805780/2)