Vrijdag 17 augustus 2018

10.00 uur

Dwangsom voor illegale bewoning in Soest
Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Soest heeft opgelegd aan een inwoner van de gemeente. Met de dwangsom wil het gemeentebestuur afdwingen dat de man de bewoning van twee bijgebouwen aan de Soester Hoogt staakt. Ook moet de man alle woonvoorzieningen in de bijgebouwen verwijderen en moet hij de totale oppervlakte van de bijgebouwen terugbrengen door een deel daarvan te slopen. De man kwam eerder tegen de dwangsom in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Hij zegt dat hij geen eigenaar is van de bijgebouwen en die gebouwen dus ook niet kan slopen. Verder staat het overgangsrecht hem naar eigen zeggen toe om in de bijgebouwen te wonen. Ook vindt de man dat hij erop mocht vertrouwen dat het gemeentebestuur bewoning hier zou goedkeuren. De rechtbank verklaarde het beroep van de man in juli 2017 echter ongegrond. Hij laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201706709/1)

13.00 uur

Bestemmingsplan 'Fietstunnel Peizerwold' van de gemeente Noordenveld
Zitting over het bestemmingsplan 'Fietstunnel Peizerwold' dat de gemeenteraad van Noordenveld heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een fietstunnel mogelijk bij de Groningerweg. Een echtpaar dat in de directe omgeving woont, komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen is de fietstunnel niet nodig voor de verkeersveiligheid. Het verminderen van de maximumsnelheid op de Groningerweg zou hetzelfde effect hebben en de fietstunnel overbodig maken, aldus het echtpaar. Verder zou een fietsbrug ook een passende oplossing zijn. Nu moeten zij met hun paarden door de fietstunnel om hun weiland aan de overkant van de weg te bereiken. Ook vrezen zij voor schade aan hun monumentale woning door de aanleg van de tunnel. (zaaknummer 201709322/1)

13.45 uur

Omgevingsvergunning voor aanlegsteigers in Amsterdam
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft verleend aan twee rederijen. Het gaat om een vergunning voor drie aanlegsteigers met zeven ligplaatsen aan de Borneosteiger. Een omwonende kwam tegen die vergunning eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Hij vreest overlast en vindt de voorwaarden die in de vergunning staan onduidelijk. De rechtbank paste die voorwaarden in een uitspraak van januari 2018 aan en bepaalde dat het niet mogelijk is om na 23.00 uur nog te varen en aan te leggen. De twee rederijen komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij willen van de voorwaarden af, omdat die hen veel klandizie zouden kosten. Ook de omwonende komt in hoger beroep. Hij vindt dat de uitspraak van de rechtbank niet ver genoeg gaat. (zaaknummer 201801278/1)