Woensdag 20 februari 2019

10.00 uur

Staalslakken in polder bij Hellevoetsluis
Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis heeft opgelegd vanwege staalslakken die in de polder tussen Hellevoetsluis en Rockanje zijn gestort. De staalslakken zijn daar door een bedrijf neergelegd om vanaf de Zwartedijk een tijdelijke weg te maken naar een baggerdepot. Het gemeentebestuur wil de staalslakken daar echter snel weg hebben en heeft het bedrijf daarom een dwangsom opgelegd. Als er niet op tijd maatregelen worden genomen, moet het bedrijf een dwangsom van € 75.000 betalen per geconstateerde overtreding, met een maximum van € 225.000. Het bedrijf ging tegen de dwangsom in bezwaar bij het gemeentebestuur. Om te voorkomen dat het mogelijk moet betalen, vraagt het bedrijf de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de dwangsom te schorsen voordat op het bezwaar is beslist.

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraken
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

10.45 uur

Frietkiosk in Middelburg
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Middelburg heeft verleend voor een frietkiosk aan de Houtkaai in Middelburg. Een omwonende kwam tegen de vergunning eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hij vreest overlast van de frietkiosk en vindt dat die inbreuk maakt op de openbare ruimte. De rechtbank verklaarde zijn beroep in juli 2018 echter ongegrond. De man laat het er niet bij zitten en komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201806966/1)

11.00 uur

Bestemmingsplan 'Bezoekerscentrum Waalbos' van de gemeente Ridderkerk
Zitting over het bestemmingsplan 'Bezoekerscentrum Waalbos' dat de gemeenteraad van Ridderkerk heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een bezoekerscentrum aan de Waalweg in Ridderkerk mogelijk, naast molen De Kerseboom. Twee omwonenden en Frewa Beheer komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden verliezen hun vrije uitzicht door de bouw van het bezoekerscentrum. Ze vrezen dan ook dat het bezoekerscentrum hun woongenot en privacy aantast. Frewa Beheer verhuurt een pand aan de Rijksstraatweg. Net als de omwonenden is ook Frewa bang voor verkeers- en parkeeroverlast en vindt ze dat er geen noodzaak is voor het bezoekerscentrum. Ook vreest Frewa dat het restaurant in haar pand concurrentie zal ondervinden van commerciële activiteiten in het bezoekerscentrum. (zaaknummer 201800322/1)

13.30 uur

Omgevingsvergunning voor varkenshouderij in Baexem
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Leudal heeft verleend voor een 'Livar-varkenshouderij' aan de Beekkant in Baexem. Daar is al een pluimveehouderij gevestigd, en de veehouder wil die veranderen in een varkenshouderij. Omwonenden en een longcentrum uit Haelen kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Limburg. Die gaf de omwonenden in april 2018 gelijk en oordeelde dat het gemeentebestuur een nieuw besluit over de varkenshouderij moet nemen. Naar het oordeel van de rechtbank had het gemeentebestuur zich niet kunnen beperken tot een beperkte milieutoets, en moet die onderzoeken of er een uitgebreider milieueffectrapport moet worden opgesteld. De veehouder komt tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201804494/1)