Woensdag 17 oktober 2018

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Burano' van de gemeente Zaanstad
Zitting over het bestemmingsplan 'Burano' dat de gemeenteraad van Zaanstad heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt drie woontorens mogelijk aan de Mahoniehout in Zaandam, met in totaal 144 appartementen. Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad ook een omgevingsvergunning heeft verleend. Tegen het project komen vijf bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om omwonenden en Stichting De Held Jozua. De bezwaarmakers vrezen overlast zoals schaduwhinder en verminderde lichtinval. Ook verliezen omwonenden hun vrije uitzicht. De Held Jozua is een houtzaagmolen in Zaandam. De stichting komt samen met de molenaar van de molen in beroep. Zij vrezen dat de woontorens de wind bij de molen wegnemen, waardoor die niet meer kan draaien. Het uitgevoerde windonderzoek zou niet kloppen. (zaaknummer 201800820/1)

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraken
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

11.30 uur

Bestemmingsplan voor nieuwe woningen in Laren (Gld)
Zitting over het bestemmingsplan 'FAB Clustering Laren' dat de gemeenteraad van Lochem heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt vier nieuwe woningen mogelijk in ruil voor de sloop van agrarische bebouwing. Tegen het bestemmingsplan komen Belangenvereniging Mooi Laren Zutphenseweg en een varkenshouder in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de woningen het landschap in de omgeving aantasten. Verder past het bestemmingsplan volgens hen niet in het gemeentelijk beleid. De varkenshouder is bang dat zijn uitbreidingsplannen in gevaar komen door de nieuwe woningen. (zaaknummer 201710248/1)