Wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de aanduiding van het ouderschap van de persoon uit wie het kind is geboren in de akten van de burgerlijke stand en de latere vermeldingen daarbij.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 23 september 2022, no.2022002002, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de aanduiding van het ouderschap van de persoon uit wie het kind is geboren in de akten van de burgerlijke stand en de latere vermeldingen daarbij, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 25 november 2022

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een beperkte aanpassing van het Besluit aanwijzing deskundigen transgenders (Stb. 2014, 222) toe te voegen. Het besluit wijst de artsen en psychologen werkzaam bij drie aangewezen ziekenhuizen aan als deskundigen om een verklaring af te geven aan transgenders over hun overtuiging tot het andere geslacht te behoren. De artsen en psychologen werkzaam bij het Expertisecentrum Geslacht & Gender van het Radboudumc te Nijmegen worden hieraan toegevoegd. Ook is de naam van het reeds aangewezen Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) aangepast vanwege de fusie met een ander ziekenhuis.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Rechtsbescherming