Besluit implementatie richtlijnen voor beleggingsondernemingen en icbe’s inzake duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 23 juni 2022, no.2022001364, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van gedelegeerde richtlijnen (EU) 2021/1269 en (EU) 2021/1270 (implementatie richtlijnen voor beleggingsondernemingen en icbe’s inzake duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De waarnemend vice-president van de Raad van State