Adviezen


aantal resultaten: 10783
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Fiscale verzamelwet 2022.

Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.

Reparatiewet forensische zorg.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting