Samenvatting advies nota van wijziging meldplicht intermediairs

Gepubliceerd op 26 september 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 21 september 2022 haar advies vastgesteld over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’. Het advies is op 26 september 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van de nota van wijziging

De nota van wijziging voegt aan het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ een plicht toe voor intermediairs om verzoeken van opdrachtgevers die tot arbeidsmarktdiscriminatie leiden, te melden bij de Arbeidsinspectie. De intermediairs moeten over een procedure beschikken voor zulke discriminerende verzoeken en deze ook daadwerkelijk toepassen. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving hiervan.

Toegevoegde waarde

De Afdeling advisering onderschrijft het belang van het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie op de arbeidsmarkt en het vergroten van de bewustwording daarvan. In de toelichting bij de nota van wijziging heeft de regering echter onvoldoende gemotiveerd of de invoering van een meldplicht voor intermediairs voldoende toevoegt aan al bestaande wetgeving voor gelijke behandeling en aan het oorspronkelijke wetsvoorstel. Deze toegevoegde waarde zou bijvoorbeeld kunnen liggen in het ondersteunen van de positie van de intermediair tegenover de opdrachtgever, omdat de intermediair kan wijzen op de wettelijke meldplicht. Daarnaast zou het voorstel duidelijkheid kunnen bieden voor intermediairs over de wijze waarop zij met discriminerende verzoeken moeten omgaan. De regering moet dit nader toelichten.

Effectiviteit

De Afdeling advisering stelt vragen over de effectiviteit van de meldplicht. Het is onduidelijk of de intermediairs beschikken over de benodigde capaciteit en expertise om discriminerende verzoeken te herkennen. In het wetsvoorstel moet een private partij verplicht melding doen bij de overheid over het gedrag van een andere private partij. Deze werkwijze komt niet vaak voor en vraagt daarom ook om nadere uitleg.

Handhaafbaarheid

Daarnaast is het van belang dat de Arbeidsinspectie in staat is om naar aanleiding van de ontvangen meldingen handhavend op te treden tegen discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Zij moet daarvoor voldoende expertise en capaciteit hebben. Het is onduidelijk hoe de nieuwe taak zich verhoudt tot andere taken en waar de prioriteit van de Arbeidsinspectie ligt.


Lees hier het volledige advies van de Afdeling advisering.