Bart Jan van Ettekoven wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof

Gepubliceerd op 29 september 2023

Met ingang van 1 maart 2024 wordt mr. Bart Jan van Ettekoven lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft hem vanmiddag (29 september 2023) voor benoeming voorgedragen. Hij was al plaatsvervangend lid van het Hof. Het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof heeft Bart Jan van Ettekoven als lid voorgedragen. De landen binnen het Koninkrijk zijn akkoord met de voordracht.

Benoeming voor drie jaar

Hij zal na 1 maart 2024 als staatsraad met buitengewoon verlof aan de Raad van State verbonden blijven, maar doet tijdelijk geen zaken voor de Afdeling bestuursrechtspraak. De benoeming is voor een periode van drie jaar. Bart Jan van Ettekoven is nu nog voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij draagt het voorzitterschap op 1 januari 2024 over aan mr. Rosa Uylenburg.

Gemeenschappelijk Hof

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden van het Koninkrijk. Het Hof bestaat uit een president, leden en plaatsvervangende leden. De leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken, waaronder belastingzaken. De Afdeling bestuursrechtspraak werkt al jaren nauw samen met het ‘GemHof’. Zij verleent personele ondersteuning bij het afdoen van bestuursrechtelijke zaken in hoger beroep op grond van de verschillende Landsverordeningen administratieve rechtspraak. Voor deze samenwerking is een aantal leden van de Afdeling bestuursrechtspraak benoemd tot plaatsvervangend lid. Voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning is een jurist van de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State gedetacheerd bij het Gemeenschappelijk Hof.