Piet Hein Donner Scriptieprijs


Mr. J.P.H. Donner nam op 1 november 2018 afscheid als vice-president van de Raad van State. Ter gelegenheid van zijn afscheid en zijn verdienste voor de Raad van State is de Piet Hein Donner Scriptieprijs ingesteld. Deze scriptieprijs is bedoeld om onderzoek naar de grondslagen en het functioneren van de democratische rechtsstaat te stimuleren. Houd deze pagina regelmatig in de gaten, zodra er meer bekend is over de Piet Hein Donner Scriptieprijs 2024 lees je dat hier als eerste.

Leonore ten Hulsen wint de Piet Hein Donner Scriptieprijs

Leonore ten Hulsen heeft de Piet Hein Donner Scriptieprijs 2021 gewonnen. Zij schreef de beste masterscriptie over de Nederlandse democratische rechtsstaat en ontving donderdagmiddag 30 juni 2022 de prijs uit handen van vice-president Thom de Graaf: een oorkonde en een geldprijs van € 2.500. De uitreiking had eigenlijk vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar kon vanwege corona niet doorgaan. Leonore studeerde al eind 2019 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en schreef haar scriptie over ‘Open Sourcing Evidence from the Internet. The protection of privacy in civilian criminal investigations using OSINT (open-source intelligence)’. De uitreiking van de scriptieprijs vond plaats in de Gotische zaal van Paleis Kneuterdijk.

Scriptie
In haar scriptie bespreekt de prijswinnaar het snelgroeiende fenomeen van burgeropsporing (civilian criminal investigations) op het internet als alternatief voor opsporingsonderzoek door de autoriteiten. Daarbij gebruiken particuliere speurders - al dan niet in georganiseerd verband, zoals het onderzoekscollectief Bellingcat - online open bronnen als YouTube, sociale media en Google Earth in hun speurtocht naar onder meer voortvluchtige criminelen. Aan de hand van een case study rond de voortvluchtige Shain Gheiybe demonstreert zij het spanningsveld tussen het belang van de opsporing van criminelen, de online praktijken van deze digitale “vigilantes” enerzijds, en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, in dit geval van het criminele onderzoeksobject, anderzijds. Zij analyseert de juridische basis van het gebruik van OSINT door opsporingsautoriteiten en door particuliere speurders, en stelt vast dat die nagenoeg ontbreekt

Genomineerden
Naast de winnende scriptie waren van de twaalf ingezonden scripties er nog twee genomineerd. Hoewel ze net de felbegeerde prijs misliepen, verdienen de genomineerde auteurs zeer zeker een eervolle vermelding: Rosalie de Jonge (Vrije Universiteit) met haar scriptie over ‘Ondermijnende en antidemocratische organisaties verbieden in het licht van de verenigingsvrijheid’ en Yannick Leen (Erasmus Universiteit Rotterdam) met zijn scriptie over ‘Private Power and the rule of law: why Modern digital power is a rule of law concern and how to temper it.’

Vragen

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: [email protected].

scriptieprijs

Reglement

Er is een reglement voor deze scriptieprijs.