Benoemingen bij de Raad van State

Gepubliceerd op 6 oktober 2023

Mevrouw mr. V.V. Essenburg wordt staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, de heer mr. J.A.R. van Eijsden wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak en mevrouw mr. S.F.M. Wortmann wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering.

De ministerraad heeft vandaag (vrijdag 6 oktober 2023) ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hen voor benoeming voor te dragen.

Sylvia Wortmann (67 jaar) is momenteel staatsraad in de Afdeling advisering en in de Afdeling bestuursrechtspraak, tevens lid van de Raad van State. Zij is sinds maart 2004 staatsraad. Met ingang van 1 november 2023 blijft zij als staatsraad in buitengewone dienst voor drie dagen per week aan de Raad verbonden ten behoeve van de Afdeling advisering.

Valérie Essenburg (48 jaar) begint op 1 januari 2024 als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij is momenteel rechter in de rechtbank Amsterdam en is de afgelopen drie jaar gedetacheerd geweest vanuit de Raad voor de rechtspraak bij de Griffie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Arjo van Eijsden (49 jaar) is vicepresident van de Hoge Raad en wordt per 25 oktober 2023 tevens staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak. Zijn benoeming houdt verband met wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Staatsraden in buitengewone dienst hebben geen vaste deeltaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.