Afdeling bestuursrechtspraak stelt prejudiciële vragen over verlenging beslistermijn voor asielverzoeken

Gepubliceerd op 8 november 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een verwijzingsuitspraak van vandaag (8 november 2023) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij wil van het Hof van Justitie weten in welke gevallen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op basis van de Europese Procedurerichtlijn, de standaardbeslistermijn voor asielverzoeken van zes maanden mag verlengen met maximaal negen maanden.

Achtergrond

Een Turkse man heeft in Nederland een asielverzoek gedaan. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet daarop normaal gesproken binnen zes maanden beslissen. Omdat de staatssecretaris dat niet heeft gedaan, heeft de man beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank gaf de man gelijk. Daartegen is de staatssecretaris in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De staatssecretaris erkent dat hij niet binnen zes maanden een besluit heeft genomen op het asielverzoek van deze man, maar stelt dat hij in totaal vijftien maanden de tijd daarvoor heeft. De staatssecretaris heeft namelijk eerder besloten om de termijn te verlengen waarbinnen hij op asielverzoeken moet beslissen, waardoor hij daarvoor nu negen maanden langer de tijd heeft. De staatssecretaris heeft dit besluit genomen, omdat volgens hem sprake is van een groot aantal asielverzoeken dat hij niet meer zorgvuldig binnen zes maanden kan afhandelen. De man vindt dat de staatssecretaris de beslistermijn niet had mogen verlengen, omdat volgens hem niet aan alle eisen uit de Europese Procedurerichtlijn is voldaan. De vraag is dus of de staatssecretaris de beslistermijn heeft mogen verlengen.

Betekenis ‘groot aantal’ en ‘tegelijk’

In de Europese Procedurerichtlijn staat dat de beslistermijn van zes maanden met negen maanden kan worden verlengd, als sprake is van een ‘groot aantal’ mensen dat ‘tegelijk’ asielverzoeken doet, waardoor het in de praktijk zeer moeilijk is om binnen zes maanden daarop te beslissen. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Europese Hof van Justitie weten wanneer sprake is van een ‘groot aantal’ en wat moet worden verstaan onder het begrip ‘tegelijk’. Mag de staatssecretaris de termijn verlengen als geleidelijk over een bepaalde periode een groot aantal asielverzoeken wordt gedaan, waardoor het in de praktijk moeilijk is om binnen zes maanden te beslissen? Hoelang kan die periode dan zijn? En wanneer is sprake van een groot aantal asielverzoeken? Mag daarbij ook rekening worden gehouden met andere oorzaken, zoals bestaande achterstanden of het aantal beslismedewerkers dat de staatssecretaris in dienst heeft?

Schorsing behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de verdere behandeling van deze zaak in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarna zet de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van de zaak voort en doet uiteindelijk definitief uitspraak in deze zaak.


Lees hier de volledige tekst van de verwijzingsuitspraak met zaaknummer 202300717/1.