Om 10.10 uur livestream: Raad van State doet uitspraak over Porthos (bouwvrijstelling)

Gepubliceerd op 2 november 2022

Vandaag doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in de zaak over het inpassingsplan ‘Porthos transport en opslag van CO2’. De uitspraak gaat over de zogenoemde bouwvrijstelling. Die bouwvrijstelling  komt erop neer dat de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase niet meer afzonderlijk hoeft te worden onderzocht en beoordeeld.

Openbaarmakingszitting

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op een openbare zitting. Die zitting begint om 10.10 uur en duurt zo’n vijf minuten. Tijdens de zitting leest de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Bart Jan van Ettekoven, de beslissing voor en licht hij kort enkele overwegingen toe die tot de uitspraak hebben geleid.

Livestream

De openbaarmakingszitting is via een livestream te volgen. Op deze pagina staat een link naar de livestream op het YouTubekanaal van de Raad van State.

Tekst van de uitspraak staat om 10.15 uur ‘online’

De volledige tekst van de uitspraak en het daarbij behorende persbericht is vanaf 10.15 uur op de website van de Raad van State te lezen.


De livestream van deze zitting is via onderstaande link te volgen op het YouTube-kanaal van de Raad van State.