Drs. Andy Lee wordt nieuwe staatsraad voor Aruba

Gepubliceerd op 24 november 2023

De Rijksministerraad heeft vandaag besloten om de heer drs. R.A. (Andy) Lee aan Zijne Majesteit de Koning voor te dragen voor benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Hij zal bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Aruba. Zijn benoeming gaat in op 1 januari 2024. Drs. Andy Lee volgt mr. Mildred Schwengle op. Zij bekleedde de functie tot 1 november 2023 voor een periode van zes jaar.

Vice-president Thom de Graaf: "Ik ben blij met de komst van Andy Lee als staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba en verheug me op de toekomstige samenwerking met hem. Het is goed dat de regering van Aruba in nauw overleg met de Raad van State snel met een opvolger voor Milly Schwengle is gekomen en dat de Rijksministerraad voortvarend met de voordracht van Andy Lee heeft ingestemd. Op deze manier wordt het belangrijke werk van de staatsraad voor Aruba binnen de Raad van State van het Koninkrijk voortgezet."

Andy Lee studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1995 tot 2005 was hij directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba, daarna werd hij lid van de Staten van Aruba. Van 2011 tot 2020 was Andy Lee raadadviseur voor de minister van Algemene Zaken van Aruba en aansluitend anderhalf jaar hoofd van de afdeling Onderzoek van de Centrale Bank van Aruba.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Bij de Raad van State van het Koninkrijk gaat het daarbij over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk raken: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen.

In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de drie extra leden die zijn aangewezen door de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze drie leden nemen overigens ook actief deel aan de wekelijkse vergaderingen van de Afdeling advisering van de Raad van State.