Zaterdag 8 juni: Open Dag!

Gepubliceerd op 5 juni 2024

Op zaterdag 8 juni opent de Raad van State, samen met zeven andere instituties in Den Haag, zijn deuren tijdens het ‘Rondje Rechtsstaat’. Van 10.00 uur tot 16.00 uur kun je dan een kijkje nemen in ons gebouw aan de Kneuterdijk, in zowel het monumentale ‘Witte Paleisje’ met zijn prachtige Balzaal en Gotische zaal als het publieksgedeelte met de zalen waar de Afdeling bestuursrechtspraak haar rechtszittingen houdt. Daarnaast biedt de Raad van State de bezoekers in de middag enkele inhoudelijke presentaties aan. Je hoeft je vooraf niet aan te melden voor de presentaties. Loop gewoon bij ons binnen: Kneuterdijk 20 in Den Haag.

12.00 – 12.45 uur: 'Rondje Wetgevingsadvisering'

Staatsraad Ronald van den Tweel, lid van de Afdeling advisering, en adviseur Frank van Putten nemen je mee in de wereld van de Raad van State als wetgevingsadviseur. De Afdeling advisering van de Raad van State is adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur. Alle wetsvoorstellen moeten eerst voor advies naar de Raad van State voordat ze in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe toetst de Raad van State? Welk beoordelingskader gebruikt de Afdeling advisering? Ronald en Frank houden hun verhaal aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. En uiteraard is er tijdens deze presentatie alle ruimte voor vragen en discussie.

13.15 – 14.00 uur: 'Rondje Bestuursrechtspraak'

Staatsraad Nicolien van den Biggelaar, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak, en jurist Agnes Rietveld vertellen over de wereld van de Raad van State als bestuursrechter. De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land en spreekt recht in bestuursrechtelijke geschillen tussen overheid en burger. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat kan een bestuursrechter wel en wat kan hij niet? Hoe toetst de rechter besluiten van de overheid waar een burger het niet mee eens is? Aan de hand van een concrete rechtszaak die bij de Afdeling bestuursrechtspraak heeft gespeeld nemen zij het publiek mee in de afwegingen die de rechter moet maken om tot een uitspraak te komen. En uiteraard is er tijdens deze presentatie alle ruimte voor vragen en discussie.

14.30 – 15.15 uur: Vraag maar Raad!

Vragenuurtje over alles wat je maar wilt weten over de Raad van State. Stel al je vragen over de Raad van State en onze rol in de rechtsstaat aan onze woordvoerder Pieter-Bas Beekman. Hij kan je alles vertellen over het werk en de organisatie van de Raad van State, de adviezen, de uitspraken, het instituut, de historie, maar ook over de geschiedenis en de voormalige bewoners van Paleis Kneuterdijk met de Balzaal en Gotische zaal.

Mini-tentoonstelling over Thorbecke en de Grondwet

Tijdens deze Open Dag bij de Raad van State is er in het Paleis Kneuterdijk een kleine tentoonstelling ingericht over de staatsman Johan Rudolph Thorbecke. Thorbecke was in 1848 vaak aanwezig in dit paleis om met Koning Willem II te overleggen over de grondwetsherziening. Ook zijn er prints van documenten uit het Nationaal Archief te bekijken van de originele Grondwet.

Week van de Rechtsstaat

De Open Dag (het ‘Rondje Rechtsstaat’) is onderdeel van de Week van de Rechtsstaat die begint op dinsdag 4 juni. In deze week worden diverse lezingen en bijeenkomsten georganiseerd met als doel de kennis over het belang en de werking van de rechtsstaat te vergroten. De week wordt op zaterdag 8 juni afgesloten met het Rondje Rechtsstaat. Loop het 'Rondje Rechtsstaat' en kom langs bij de Hoge Raad, de Raad voor de Rechtspraak, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Autoriteit Persoonsgegevens, het Kabinet van de Koning, Landsadvocaat Pels Rijcken en de Raad van State!


Loop zaterdag 8 juni tussen 10.00 en 16.00 uur gewoon bij ons binnen:
Kneuterdijk 20, Den Haag