Raad van State publiceert vijf adviezen

Gepubliceerd op 16 mei 2022

Afgelopen week heeft de Afdeling advisering vijf adviezen vastgesteld. Deze zijn vandaag op onze website gepubliceerd.

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid. Deze wet bepaalt dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar eigen adviezen openbaar maakt en publiceert binnen twee weken nadat de adviezen zijn vastgesteld. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Toen werd een advies pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. Dat is dus met ingang van 1 mei 2022 veranderd. De adviezen die de Afdeling advisering in haar wekelijkse vergadering op woensdagmiddag vaststelt, worden de maandag daarna om 10.00 uur op de website van de Raad van State gepubliceerd.


Het volledige overzicht van adviezen die de Afdeling advisering afgelopen week heeft vastgesteld staat op deze pagina. Via dit overzicht is de gehele tekst van de adviezen te lezen.