Raad van State publiceert negen adviezen

Gepubliceerd op 30 mei 2022

De afgelopen week heeft de Afdeling advisering negen adviezen vastgesteld. Deze zijn vandaag op onze website gepubliceerd.

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Een van die adviezen gaat over de Wet leeruitkomsten hoger onderwijs. Met dit wetsvoorstel wil de regering meer ruimte creëren voor studenten om een gepersonaliseerde leerroute binnen de opleiding te kunnen ontwikkelen (flexibel onderwijs). In 2016 is het experiment ‘leeruitkomsten’ gestart. In het experiment hoeft de student niet langer een vooraf bepaald onderwijsprogramma te volgen, maar kan hij een persoonlijke leerroute formuleren. Het wetsvoorstel legt dit experiment vast in de wet en maakt bovendien het werken met leeruitkomsten mogelijk voor het gehele hoger onderwijs. De Afdeling advisering vindt dat echter nog te vroeg, omdat het experiment nog niet is voltooid. Zij adviseert daarom het wetsvoorstel te beperken tot alleen het deeltijds en duaal hoger beroepsonderwijs. Ook zou de wet meer kwaliteitswaarborgen moeten bieden.

Woo

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid. Deze wet bepaalt dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar eigen adviezen openbaar maakt en publiceert binnen twee weken nadat de adviezen zijn vastgesteld. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Toen werd een advies pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. Dat is dus met ingang van 1 mei 2022 veranderd. De adviezen die de Afdeling advisering in haar wekelijkse vergadering op woensdagmiddag vaststelt, worden de maandag daarna om 10.00 uur op de website van de Raad van State gepubliceerd.


Het volledige overzicht van adviezen die de Afdeling advisering afgelopen week heeft vastgesteld staat op deze pagina.