Twee nieuwe staatsraden in buitengewone dienst voor de Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 8 mei 2024

In de ministerraad van woensdag 8 mei 2024 is besloten om mr. J.L.W. (Hans) Aerts en mr. H.G. (Herman) Rottier voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hans Aerts (1963) is senior raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag en Herman Rottier (1956) is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Hun benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak past in het beleid van wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Beide benoemingen gaan in op 15 mei 2024. Staatsraden in buitengewone dienst hebben geen vaste deeltaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij bestaat uit drie juridische kamers: de Omgevingskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer.