Mildred Schwengle stopt als staatsraad van het Koninkrijk

Gepubliceerd op 9 mei 2023

Met ingang van 1 november 2023 legt mr. M.G.M. (Mildred) Schwengle op eigen verzoek haar functie neer als staatsraad van het Koninkrijk voor het land Aruba. Mildred Schwengle is dan precies zes jaar lid geweest van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. Zij volgde op 1 november 2017 dr. Mito Croes op die tot juni 2016 staatsraad voor Aruba was en kort daarna overleed.

Procedure

Wie Mildred Schwengle opvolgt, is nog niet bekend. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties treedt hiervoor in overleg met de minister-president van Aruba en met de vice-president van de Raad van State. De Rijksministerraad neemt het besluit om de kandidaat bij de Koning voor te dragen voor benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk.

Afdeling advisering van het Koninkrijk

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk vergadert eens per maand op woensdag en adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Bij de Raad van State van het Koninkrijk gaat het daarbij over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk betreffen: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen. In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering plus de drie leden die aangewezen zijn door de andere landen van het Koninkrijk.

Curriculum vitae van Mildred Schwengle

Mildred (Milly) Schwengle studeerde rechten aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Tussen 1990 en 1994 werkte zij als plaatsvervangend officier van justitie en als griffier bij het Gerecht in Eerste Aanleg. In 1994 werd zij advocaat. Zij werkte als advocaat in Aruba en Curaçao en was, tot aan haar benoeming als staatsraad van het Koninkrijk, partner bij het advocatenkantoor HBN Law.