Benoemingen staatsraden Luc Verhey en Eric Helder

Gepubliceerd op 17 mei 2023

Mr. dr. L.F.M. (Luc) Verhey wordt lid van de Raad van State en mr. dr. E. (Eric) Helder wordt staatsraad in de Afdeling advisering. De ministerraad heeft op woensdag 17 mei 2023 ingestemd met het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Luc Verhey (62 jaar) is al sinds 1 maart 2011 staatsraad in de Afdeling advisering. Dat blijft hij. Maar daarnaast wordt hij lid van de Raad van State. De Raad van State bestaat uit de vice-president en ten hoogste tien leden. Deze zogenoemde ‘grondwettelijke’ Raad vervult ceremoniële en formele taken. De inhoudelijke taken van de Raad van State zijn bij wet opgedragen aan de Afdeling advisering respectievelijk de Afdeling bestuursrechtspraak.

Eric Helder (66 jaar) is sinds 15 juni 2010 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij blijft staatsraad, maar verlaat de Afdeling bestuursrechtspraak en stapt over naar de Afdeling advisering.


luc-verhey_klein

Luc Verhey

Eric_Helder_klein

Eric Helder