Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over prejudiciële vragen van de rechtbank

Gepubliceerd op 25 mei 2023

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Gerbrant Snijders over de zogenoemde prejudiciële vragen die de rechtbank Noord-Nederland heeft gesteld over vergoeding van fysieke mijnbouwschade.

Achtergrond van de zaak

De Tijdelijke wet Groningen maakt het mogelijk dat de rechtbank Noord-Nederland in een concrete rechtszaak prejudiciële vragen kan stellen aan de Afdeling bestuursrechtspraak. In de uitspraak van 28 april 2023 heeft de rechtbank dat voor de eerste keer gedaan. De rechtbank deed dat in een zaak die gaat over de vergoeding van fysieke mijnbouwschade aan een woning. Ná de verkoop, maar vóór de levering van de woning heeft de verkoper bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) een vergoeding gevraagd voor schade aan de woning. Het IMG heeft de vergoeding ná de levering eerst toegekend, maar is daar later op teruggekomen. De aanvraag is alsnog afgewezen en het uitgekeerde bedrag is teruggevorderd. Zowel de verkoper als de kopers van de woning menen recht te hebben op de vergoeding.

Prejudiciële vragen

Voordat zij tot een uitspraak komt in deze zaak wil de rechtbank van de Afdeling bestuursrechtspraak antwoord op de volgende vragen:

  1. Is het IMG bevoegd om de vergoeding in te trekken?
  2. Wat is beslissend: de rechtstoestand ten tijde van de aanvraag of ten tijde van het besluit?
  3. Welke rol spelen de bepalingen van de koopovereenkomst en van de akte van levering?
  4. Welk onderzoek kan van het IMG worden gevergd?

Conclusie aan de staatsraad advocaat-generaal

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vraagt de staatsraad advocaat-generaal nu om een conclusie te nemen over deze prejudiciële vragen van de rechtbank. Een conclusie is een juridisch advies aan de Afdeling bestuursrechtspraak en draagt bij aan de rechtsontwikkeling.

Verdere verloop van deze procedure

Partijen die bij deze rechtszaak zijn betrokken kunnen schriftelijk reageren op de prejudiciële vragen van de rechtbank. Staatsraad advocaat-generaal Snijders gaat aan de slag met zijn conclusie. Deze wordt in de zomer verwacht, waarna partijen daarop nog kunnen reageren. Het streven van de Afdeling bestuursrechtspraak is erop gericht om uiterlijk in oktober 2023 uitspraak te doen over de prejudiciële vragen van de rechtbank. Daarna zet de rechtbank de procedure voort en kan zij vervolgens uitspraak doen in deze zaak. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak.