Aankondiging van uitspraken en publicatie van adviezen is deze week op dinsdag vanwege Pinksteren

Gepubliceerd op 17 mei 2024

Vanwege Pinksteren is de aankondiging van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak deze week niet op de gebruikelijke maandagmiddag, maar op dinsdagmiddag 21 mei om 14.00 uur.

De openbaarmaking van de uitspraken vindt gewoon op woensdagochtend plaats. De volledige tekst van de uitspraken is op woensdag 22 mei om 10.15 uur op de website te lezen.

De publicatie van de wetgevingsadviezen die de Afdeling advisering afgelopen woensdag heeft vastgesteld, is komende week ook op de dinsdag in plaats van de gebruikelijke maandagochtend. Op dinsdag 21 mei om 10.00 uur is de volledige tekst van deze adviezen te lezen op de website.