Nederlandse Raad van State op bezoek bij de Franse Raad van State

Gepubliceerd op 13 maart 2023

Nadat eerdere pogingen elkaar te ontmoeten vanwege corona helaas niet konden doorgaan, verwelkomde vice-president Didier-Roland Tabuteau van de Franse Raad van State vorige week donderdag en vrijdag een delegatie van de Nederlandse Raad van State onder leiding van vice-president Thom de Graaf en voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven voor een tweedaags seminar. Net als in Nederland is in Frankrijk de Raad van State de laatste wetgevingsadviseur en de hoogste bestuursrechter.

In het bijzonder ging het over de organisatie van de twee Raden van State die onderling grote overeenkomsten, maar ook verschillen laat zien. De Fransen zijn onder meer ingegaan op de werking van hun derde Afdeling (Onderzoek en Rapporten) en op de roulatie van staatsraden tussen advisering en rechtspraak. Nederland heeft een toelichting gegeven op de organisatie van onder meer de beleidsanalytische toets bij advisering en de opkomst van de spontane adviezen. Een tweede onderwerp op de agenda was de wijze van constitutionele toetsing door de beide Raden. Daarbij ging het om toetsing vooraf als adviseur en achteraf als rechter. Anders dan Frankrijk kent Nederland geen constitutioneel hof. Tot slot is gesproken over de terugkoppeling van de rechter aan de wetgever, onder meer naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire in Nederland. Afgesproken is elkaar begin 2025 opnieuw bilateraal te ontmoeten, maar dan in Den Haag.

van links naar rechts: staatsraad François Lelièvre, staatsraad Alexandre Lallet, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven, staatsraad Gaëlle Dumortier, vice-president van de Franse Raad van State Didier-Roland Tabuteau, staatsraad Yves Gounin, vice-president Thom de Graaf, staatsraad Martine de Boisdeffre, raadadviseur Ron van der Veer, staatsraad Nico Schrijver, staatsraad Géraud Sajust de Bergues, staatsraad Corinna Wissels (foto: JB Eyguesier/Conseil d'Etat)